....Aanbod..Plans....

....Ons zorgplan aanbod en uw zorgfrequentie ..Our range of care plans let you choose your frequency of care ....

26758740_3742818367633_7069790276604362528_o.jpg

....Gepersonaliseerd..Personalised....

....
Voor mensen die op zoek zijn naar een volledige evaluatie en een persoonlijk plan om gezonder te leven - 1 maal maandtarief (excl. laboratoria testen en/of supplementen)

 • Een uitgebreide anamnese waarbij we uw gezondheidsbiografie in kaart brengen en een lichamelijk onderzoek uitvoeren.

 • Een plan om u in uw gezondheidsreis te begeleiden. Elk plan bevat een geïndividualiseerd aanpak voor diagnostisch testen, voeding, fitness, geestelijke gezondheid, suppletie en coachingondersteuning.

 • Darmmicrobioom test (activiteiten van darmbacteriën, virussen, eukaryoten op stam niveau)

 • Genetische test (bijv. drager van het ApoE4 Alzheimer’s gen)

..
For people looking for a complete evaluation and personalised plan for living healthier - 1 time monthly tariff (excl. laboratory test and/or supplements)

 • Extensive anamnesis during which we map your health biography, do a physical exam and design a personalised health plan for you.

 • A plan to guide your health journey. Each plan includes an individualised plan for diagnostic testing, nutrition, fitness, mental health, supplementation and coaching support.

 • Gut microbiome test (activity of gut bacteria, viruses, eukaryotes at strain level)

 • Genetic testing (e.g. are you a carrier of the ApoE4 Alzheimer’s gene?)

....

blubel-103318-unsplash.jpg

....Zorg..Care....

....
Voor mensen die een holistische benadering, slimmere diagnostiek en een partner in gezondheid willen - 6 maal maandtarief (excl. laboratoria testen en/of supplementen)

 • Een uitgebreide anamnese waarbij we uw gezondheidsbiografie in kaart brengen en een lichamelijk onderzoek uitvoeren.

 • Een plan om u in uw gezondheidsreis te begeleiden. Elk plan bevat een geïndividualiseerd aanpak voor diagnostisch testen, voeding, fitness, geestelijke gezondheid, suppletie en coachingondersteuning.

 • Darmmicrobioom test (activiteiten van darmbacteriën, virussen, eukaryoten op stam niveau)

 • Genetische test (bijv. drager van het ApoE4 Alzheimer’s gen)

 • Haarmineraal analyse (belasting door toxische (giftige) metalen)

 • Voedselintolerantie test

 • Vervolgbezoeken

..
For people who want a holistic approach, smarter diagnostics and a partner in health - 6 times monthly tariff (excl. laboratory test and/or supplements)

 • Extensive anamnesis during which we map your health biography, do a physical exam and design a personalised health plan for you.

 • A plan to guide your health journey. Each plan includes an individualised plan for diagnostic testing, nutrition, fitness, mental health, supplementation and coaching support.

 • Gut microbiome test (activity of gut bacteria, viruses, eukaryotes at strain level)

 • Genetic testing (e.g. are you a carrier of the ApoE4 Alzheimer’s gene?)

 • Hair mineral test (levels and comparative ratios of nutrient and toxic minerals)

 • Food intolerances test

 • Follow-up visits

....

shttefan-280131-unsplash.jpg

....Compleet..Complete....

....
Voor mensen die onze complete zorg plus prioriteitsondersteuning willen - 12 maal maandtarief (excl. laboratoria testen en/of supplementen)

 • Een uitgebreide anamnese waarbij we uw gezondheidsbiografie in kaart brengen en een lichamelijk onderzoek uitvoeren.

 • Een plan om u in uw gezondheidsreis te begeleiden. Elk plan bevat een geïndividualiseerd aanpak voor diagnostisch testen, voeding, fitness, geestelijke gezondheid, suppletie en coachingondersteuning.

 • Darmmicrobioom test (activiteiten van darmbacteriën, virussen, eukaryoten op stam niveau)

 • Genetische test (bijv. drager van het ApoE4 Alzheimer’s gen)

 • Haarmineraal analyse (belasting door toxische (giftige) metalen)

 • Voedselintolerantie test

 • Organische zuren in urine (extra informatie over lichaamsmetabolisme)

 • Bloedtesten waar nodig

 • Vervolgbezoeken

 • Prioriteitsbezoeken en berichtuitwisselingen

 • Coachingssessis

..
For people who want our complete care plus priority support - 12 times monthly tariff (excl. laboratory test and/or supplements)

 • Extensive anamnesis during which we map your health biography, do a physical exam and design a personalised health plan for you.

 • A plan to guide your health journey. Each plan includes an individualised plan for diagnostic testing, nutrition, fitness, mental health, supplementation and coaching support.

 • Gut microbiome test (activity of gut bacteria, viruses, eukaryotes at strain level)

 • Genetic testing (e.g. are you a carrier of the ApoE4 Alzheimer’s gene?)

 • Hair mineral test (levels and comparative ratios of nutrient and toxic minerals)

 • Food intolerances test

 • Organic acid test (extra information on metabolism)

 • Blood work as required

 • Follow-up visits

 • Priority visits and messaging

 • Coachingsessions

....