....Aanbod..Plans....

....Ons zorgplan aanbod en uw zorgfrequentie ..Our range of care plans let you choose your frequency of care....

....
Ortho Habits is slim en holistisch. De enige medische praktijk waarbij het hele lichaam wordt benaderd voor een lange termijn gezondheid.
Geavanceerde tests, continue samenwerking, voedingsbegeleiding en technologie vriendelijk
..Ortho Habits is smart and holistic. The only medical practice with a whole body approach to long-term health.
Advanced testing, continuous collaboration, nutritional guidance, and technology friendly
....

 
26758740_3742818367633_7069790276604362528_o.jpg

....Gepersonaliseerd..Personalised....

....
Voor mensen die op zoek zijn naar een volledige evaluatie en een persoonlijk plan om gezonder te leven - 1 maal maandtarief (excl. laboratoria testen en/of supplementen)

 • Een uitgebreide anamnese waarbij we uw gezondheidsbiografie in kaart brengen en een lichamelijk onderzoek uitvoeren.

 • Een plan om u in uw gezondheidsreis te begeleiden. Elk plan bevat een geïndividualiseerd aanpak voor diagnostisch testen, voeding, fitness, geestelijke gezondheid, suppletie en coachingondersteuning.

 • Darmmicrobioom test (activiteiten van darmbacteriën, virussen, eukaryoten op stam niveau)

 • Organische zurentest (extra informatie betrekkende metabolisme)

 • Genetische test (bijv. drager van het ApoE4 Alzheimer’s gen)

..
For people looking for a complete evaluation and personalised plan for living healthier - 1 time monthly tariff (excl. laboratory test and/or supplements)

 • Extensive anamnesis during which we map your health biography, do a physical exam and design a personalised health plan for you.

 • A plan to guide your health journey. Each plan includes an individualised plan for diagnostic testing, nutrition, fitness, mental health, supplementation and coaching support.

 • Gut microbiome test (activity of gut bacteria, viruses, eukaryotes at strain level)

 • Organic acids test (extra information on metabolism)

 • Genetic testing (e.g. are you a carrier of the ApoE4 Alzheimer’s gene?)

....

blubel-103318-unsplash.jpg

....Zorg..Care....

....
Voor mensen die een holistische benadering, slimmere diagnostiek en een partner in gezondheid willen - 6 maal maandtarief (excl. laboratoria testen en/of supplementen)

 • Een uitgebreide anamnese waarbij we uw gezondheidsbiografie in kaart brengen en een lichamelijk onderzoek uitvoeren.

 • Een plan om u in uw gezondheidsreis te begeleiden. Elk plan bevat een geïndividualiseerd aanpak voor diagnostisch testen, voeding, fitness, geestelijke gezondheid, suppletie en coachingondersteuning.

 • Darmmicrobioom test (activiteiten van darmbacteriën, virussen, eukaryoten op stam niveau)

 • Organische zurentest (extra informatie betrekkende metabolisme)

 • Genetische test (bijv. drager van het ApoE4 Alzheimer’s gen)

 • Haarmineraal analyse (belasting door toxische (giftige) metalen)

 • Voedselintolerantie test

 • Vervolgbezoeken

..
For people who want a holistic approach, smarter diagnostics and a partner in health - 6 times monthly tariff (excl. laboratory test and/or supplements)

 • Extensive anamnesis during which we map your health biography, do a physical exam and design a personalised health plan for you.

 • A plan to guide your health journey. Each plan includes an individualised plan for diagnostic testing, nutrition, fitness, mental health, supplementation and coaching support.

 • Gut microbiome test (activity of gut bacteria, viruses, eukaryotes at strain level)

 • Organic acids test (extra information on metabolism)

 • Genetic testing (e.g. are you a carrier of the ApoE4 Alzheimer’s gene?)

 • Hair mineral test (levels and comparative ratios of nutrient and toxic minerals)

 • Food intolerances test

 • Follow-up visits

....

shttefan-280131-unsplash.jpg

....Compleet..Complete....

....
Voor mensen die onze complete zorg plus prioriteitsondersteuning willen - 12 maal maandtarief (excl. laboratoria testen en/of supplementen)

 • Een uitgebreide anamnese waarbij we uw gezondheidsbiografie in kaart brengen en een lichamelijk onderzoek uitvoeren.

 • Een plan om u in uw gezondheidsreis te begeleiden. Elk plan bevat een geïndividualiseerd aanpak voor diagnostisch testen, voeding, fitness, geestelijke gezondheid, suppletie en coachingondersteuning.

 • Darmmicrobioom test (activiteiten van darmbacteriën, virussen, eukaryoten op stam niveau)

 • Organische zurentest (extra informatie betrekkende metabolisme)

 • Genetische test (bijv. drager van het ApoE4 Alzheimer’s gen)

 • Haarmineraal analyse (belasting door toxische (giftige) metalen)

 • Voedselintolerantie test

 • Organische zuren in urine (extra informatie over lichaamsmetabolisme)

 • Bloedtesten waar nodig

 • Vervolgbezoeken

 • Prioriteitsbezoeken en berichtuitwisselingen

 • Coaching sessies

..
For people who want our complete care plus priority support - 12 times monthly tariff (excl. laboratory test and/or supplements)

 • Extensive anamnesis during which we map your health biography, do a physical exam and design a personalised health plan for you.

 • A plan to guide your health journey. Each plan includes an individualised plan for diagnostic testing, nutrition, fitness, mental health, supplementation and coaching support.

 • Gut microbiome test (activity of gut bacteria, viruses, eukaryotes at strain level)

 • Organic acids test (extra information on metabolism)

 • Genetic testing (e.g. are you a carrier of the ApoE4 Alzheimer’s gene?)

 • Hair mineral test (levels and comparative ratios of nutrient and toxic minerals)

 • Food intolerances test

 • Blood work as required

 • Follow-up visits

 • Priority visits and messaging

 • Coaching sessions

....