....Live Show Series: Diabetes type 2 - Preventiewetenschappen..Live Show Series: Diabetes type 2 - The science of prevention....
Sep
25
to Dec 6

....Live Show Series: Diabetes type 2 - Preventiewetenschappen..Live Show Series: Diabetes type 2 - The science of prevention....

....Presentaties en workshops omtrent preventie van bepaalde chronische aandoeningen vanaf 25 september 2019, in Arnhem, Nederland. Serie: Diabetes type 2..Presentations and workshops on the prevention of certain diseases of the disease from 25 September 2019, in Arnhem, the Netherlands. Serie: Type 2 diabetes....

Binnen de praktijk van Ortho Habits vinden we preventie een ontzettend belangrijk gegeven. We merken steeds vaker dat mensen algehele kennis ontberen en pas aan het belang van hun gezondheid gaan denken wanneer deze niet langer vanzelfsprekend is, of wanneer chronische aandoeningen in de familie steeds vaker voorkomen.
Onze missie is om de gezondheid en ecologie te herstellen, om mensen bewuster te maken van hoezeer zij hun gezondheid in eigen hand hebben, hoe waardevol het is om er een zekere verantwoordelijkheid op na te houden en dat men op iedere leeftijd gezondere beslissingen kan treffen (hoewel men nooit te vroeg kan beginnen).

Maakt u zich zorgen omtrent insulineresistentie en/of diabetes (type 2)? Volg dan, in een select gezelschap, onze presentaties en voel u na iedere presentatie een stuk kundiger om vitaal en gezond ouder te worden.
Het doel van deze series is verandering teweeg te brengen. Verander uw gezondheid ten goede.

 • Onderwerp
  Wij verzorgen een preventiewetenschappelijke presentatie, in een tijdspan van 10 weken, omtrent Diabetes type 2

 • Aanmelden en onkosten
  Vooraf aanmelden is gewenst, we accepteren slechts een beperkt gezelschap per presentatie. Een live show serie bestaat uit 10 avonden en bedraagt slecht een kleine vergoeding van 12 € per avond. Of met een korting, 100 € voor de specifieke serie van 10 avonden. U krijgt steeds een handout van de gepresenteerde slides.
  KLIK HIER om u aan te melden voor een bepaalde serie.

 • Datum en tijd
  Wekelijks vanaf derde week van september 2019, verwachte tijden zijn van 19.00 uur tot 19.45 uur. Meer specifieke informatie volgt.

 • Locatie
  Buurthuis of Filmtheater in Arnhem (wordt eind augustus bevestigd)

 • Vooraf gestelde Vragen
  Aarzel niet om vragen vooraf in te dienen via info@orthohabits.com (of via het contact formulier op deze site)

..Within the practice of Ortho Habits, we consider prevention to be extremely important. We are increasingly noticing that people lack overall knowledge and only start to think about the importance of their health when it is no longer self-evident, or when chronic disorders in the family occur more frequently.

Our mission is to restore health and ecology, to make people more aware of how much they control their health, how valuable it is to keep a certain statement, and that men can make healthier decisions at any age. (important men can never start early).

Are you worried about insulin resistance and diabetes (type 2)? Follow our presentations, in a select group, and feel better after each presentation to become a vital and healthy aging person.

The purpose of this series is to bring about change. Change your health for the better.

 • Subject
  We provide a science of prevention presentation in a 10-week time-frame. The specific topic will be on Type 2 Diabetes

 • Registration and expenses
  Advance registration is required, we only accept a limited group of people per presentation. The live show series consists of 10 evenings and only amounts to a small fee of € 12 per evening. With a discount of € 100 for the specific series of 10 evenings. You will receive a handout of our slides.
  CLICK HERE to sign up for a specific series.

 • Date and time
  Weekly from third week of September 2019, starting times are from 7 pm to 7:45 pm. More specific information will follow.

 • Location
  Community centre of Filmtheater in Arnhem (will be confirmed at the end of August)

 • Pre-asked questions
  Do not hesitate to submit questions in advance via info@orthohabits.com (or via the contact form on this site) ....

View Event →
....Live Show Series: De ziekte van Alzheimer - Preventiewetenschappen..Live Show Series: Alzheimer's disease - The science of prevention....
Sep
25
to Dec 6

....Live Show Series: De ziekte van Alzheimer - Preventiewetenschappen..Live Show Series: Alzheimer's disease - The science of prevention....

....Presentaties en workshops omtrent preventie van bepaalde chronische aandoeningen vanaf 25 september 2019, in Arnhem, Nederland. Serie: De ziekte van Alzheimer..Presentations and workshops on the prevention of certain diseases of the disease from 25 September 2019, in Arnhem, the Netherlands. Serie: Alzheimer's disease....

Binnen de praktijk van Ortho Habits vinden we preventie een ontzettend belangrijk gegeven. We merken steeds vaker dat mensen algehele kennis ontberen en pas aan het belang van hun gezondheid gaan denken wanneer deze niet langer vanzelfsprekend is, of wanneer chronische aandoeningen in de familie steeds vaker voorkomen.
Onze missie is om de gezondheid en ecologie te herstellen, om mensen bewuster te maken van hoezeer zij hun gezondheid in eigen hand hebben, hoe waardevol het is om er een zekere verantwoordelijkheid op na te houden en dat men op iedere leeftijd gezondere beslissingen kan treffen (hoewel men nooit te vroeg kan beginnen).

Maakt u zich zorgen omtrent cognitieve achteruitgang en dementie (ziekte van Alzheimer)? Volg dan, in een select gezelschap, onze presentaties en voel u na iedere presentatie een stuk kundiger om vitaal en gezond ouder te worden.
Het doel van deze series is verandering teweeg te brengen. Verander uw gezondheid ten goede.

 • Onderwerp
  Wij verzorgen de preventiewetenschappelijke presentaties, in een tijdspan van 10 weken, omtrent De ziekte van Alzheimer

 • Aanmelden en onkosten
  Vooraf aanmelden is gewenst, we accepteren slechts een beperkt gezelschap per presentatie. Een live show serie bestaat uit 10 avonden en bedraagt slecht een kleine vergoeding van 12 € per avond. Of met een korting, 100 € voor de specifieke serie van 10 avonden. U krijgt steeds een handout van de gepresenteerde slides.
  KLIK HIER om u aan te melden voor een bepaalde serie.

 • Datum en tijd
  Wekelijks vanaf derde week van september 2019, verwachte tijden zijn van 19.00 uur tot 19.45 uur. Meer specifieke informatie volgt.

 • Locatie
  Buurthuis of Filmtheater in Arnhem (wordt eind augustus bevestigd)

 • Vooraf gestelde Vragen
  Aarzel niet om vragen vooraf in te dienen via info@orthohabits.com (of via het contact formulier op deze site)

..Within the practice of Ortho Habits, we consider prevention to be extremely important. We are increasingly noticing that people lack overall knowledge and only start to think about the importance of their health when it is no longer self-evident, or when chronic disorders in the family occur more frequently.

Our mission is to restore health and ecology, to make people more aware of how much they control their health, how valuable it is to keep a certain statement, and that men can make healthier decisions at any age. (important men can never start early).

Are you worried about dementia, Alzheimer's disease, cardiovascular disease, diabetes (type 2)? Then, in a select group, follow our presentations and feel better after each presentation to become a vital and healthy aging person.

The purpose of this series is to bring about change. Change your health for the better.

 • Subject
  We provide a science of prevention presentation in a 10-week time-frame. The specific topic will be on Alzheimer’s disease

 • Registration and expenses
  Advance registration is required, we only accept a limited group of people per presentation. The live show series consists of 10 evenings and only amounts to a small fee of € 12 per evening. With a discount of € 100 for the specific series of 10 evenings. You will receive a handout of our slides.
  CLICK HERE to sign up for a specific series.

 • Date and time
  Weekly from third week of September 2019, starting times are from 7 pm to 7:45 pm. More specific information will follow.

 • Location
  Community centre of Filmtheater in Arnhem (will be confirmed at the end of August)

 • Pre-asked questions
  Do not hesitate to submit questions in advance via info@orthohabits.com (or via the contact form on this site) ....

View Event →
....Live Show Series: Hart- en vaatziekten - Preventiewetenschappen..Live Show Series: Cardiovascular disease - The science of prevention....
Feb
5
to Apr 10

....Live Show Series: Hart- en vaatziekten - Preventiewetenschappen..Live Show Series: Cardiovascular disease - The science of prevention....

....Presentaties en workshops omtrent preventie van bepaalde chronische aandoeningen vanaf februari 2020, in Arnhem, Nederland. Serie: Hart-en vaatziekten..Presentations and workshops on the prevention of certain diseases of the disease from February 2020, in Arnhem, the Netherlands. Serie: Cardiovascular disease....

Binnen de praktijk van Ortho Habits vinden we preventie een ontzettend belangrijk gegeven. We merken steeds vaker dat mensen algehele kennis ontberen en pas aan het belang van hun gezondheid gaan denken wanneer deze niet langer vanzelfsprekend is, of wanneer chronische aandoeningen in de familie steeds vaker voorkomen.
Onze missie is om de gezondheid en ecologie te herstellen, om mensen bewuster te maken van hoezeer zij hun gezondheid in eigen hand hebben, hoe waardevol het is om er een zekere verantwoordelijkheid op na te houden en dat men op iedere leeftijd gezondere beslissingen kan treffen (hoewel men nooit te vroeg kan beginnen).

Maakt u zich zorgen omtrent hart-en vaatziekten? Volg dan, in een select gezelschap, onze presentaties en voel u na iedere presentatie een stuk kundiger om vitaal en gezond ouder te worden.
Het doel van deze series is verandering teweeg te brengen. Verander uw gezondheid ten goede.

 • Onderwerp
  Wij verzorgen de preventiewetenschappelijke presentaties, in een tijdspan van 10 weken, omtren Hart- en vaatziekten

 • Aanmelden en onkosten
  Vooraf aanmelden is gewenst, we accepteren slechts een beperkt gezelschap per presentatie. Een live show serie bestaat uit 10 avonden en bedraagt slecht een kleine vergoeding van 12 € per avond. Of met een korting, 100 € voor de specifieke serie van 10 avonden. U krijgt steeds een handout van de gepresenteerde slides.
  KLIK HIER om u aan te melden voor een bepaalde serie.

 • Datum en tijd
  Wekelijks vanaf derde week van februari 2020, verwachte tijden zijn van 19.00 uur tot 19.45 uur. Meer specifieke informatie volgt.

 • Locatie
  Buurthuis of Filmtheater in Arnhem (wordt begin januari bevestigd)

 • Vooraf gestelde Vragen
  Aarzel niet om vragen vooraf in te dienen via info@orthohabits.com (of via het contact formulier op deze site)

..Within the practice of Ortho Habits, we consider prevention to be extremely important. We are increasingly noticing that people lack overall knowledge and only start to think about the importance of their health when it is no longer self-evident, or when chronic disorders in the family occur more frequently.

Our mission is to restore health and ecology, to make people more aware of how much they control their health, how valuable it is to keep a certain statement, and that men can make healthier decisions at any age. (important men can never start early).

Are you worried about cardiovascular disease? Follow our presentations, in a select group of people, and feel better after each presentation to become a vital and healthy aging person.

The purpose of this series is to bring about change. Change your health for the better.

 • Subject
  We provide a science of prevention presentation in a 10-week time-frame. The specific topic will be on Cardiovascular disease

 • Registration and expenses
  Advance registration is required, we only accept a limited group of people per presentation. The live show series consists of 10 evenings and only amounts to a small fee of € 12 per evening. With a discount of € 100 for the specific series of 10 evenings. You will receive a handout of our slides.
  CLICK HERE to sign up for a specific series.

 • Date and time
  Weekly from third week of February 2020, starting times are from 7 pm to 7:45 pm. More specific information will follow.

 • Location
  Community centre of Filmtheater in Arnhem (will be confirmed at the beginning of January)

 • Pre-asked questions
  Do not hesitate to submit questions in advance via info@orthohabits.com (or via the contact form on this site) ....

View Event →