....Bio..Bio....

....Mieke Keppens is progressief leefstijlgeneeskunde therapeut, translationele nutritioneel -omicist, brain health coach, en oprichtster van Ortho Habits. ..Mieke Keppens is a progressive lifestyle medicine therapist, translational nutri-omicist, brain health coach, and founder of Ortho Habits. ....

 

....

Ik ben van Belgische origine en werkzaam als progressief/functioneel leefstijlgeneeskunde therapeut en nutrigenomicist (en andere -omics) in en om regio Arnhem, Nederland. Het grootste deel van mijn wanderlust richt zich op nutrigenomica, de studie van het microbioom, metabolisme (metabolomica), veroudering, neurodegeneratieve- en cardiovasculaire aandoeningen, en welzijn op basis van wetenschappelijke onderzoeken. Dit betekent dat ik niet alleen ziekte diagnostiseer en behandel, ik kijk naar de hele persoon, luister naar de medische geschiedenis en verhalen van mijn cliënten en werk om de oorzaak van de symptomen te vinden. Het is mijn taak om u te onderwijzen en te ondersteunen, om een veilige haven te zijn zodat u uw verhaal eerlijk en volledig kunt vertellen.

Naast educatieve informatie vindt u verder ook heel wat recepten en dagboek reflecties. Ik hoop dat de informatie en blog u inspireren tot het ontdekken van nieuwe niveaus van gezondheid en welzijn, een betere levenskwaliteit, levensverlenging, minder stress, sterkere mentale vaardigheden, minder blessures of pijn, verhoogde productiviteit en verbeterde prestaties, ongeacht uw genetische aanleg.

Mijn kennis wordt op een hoogwaardig peil gehouden door middel van frequente bijscholingen, cursussen, opleidingen, alsook door het bijwonen van seminars en conferenties. Daarnaast zit ik in werkgroepen voor collegiaal overleg.

Wenst u verdere informatie over mijn achtergrond, klik hier.

Wees vrij om een reactie te plaatsen of volg mij op sociale media!

..

I’m a Belgian native working in the region of Arnhem, The Netherlands as a progressive/functional lifestyle medicine therapist and nutrigenomicist (and other -omics). Most of my wanderlust centers around nutrigenomics, microbiomics, metabolism (metabolomics), aging, neurodegenerative- and cardiovascular diseases, and wellbeing backed up by scientific research. This means that I not only diagnose and treat disease, I look at the whole person, listen to my clients’ stories and their medical history, and work to find the root cause of their symptoms. My job is to educate and support you, to be a safe space so that you can tell your story honestly and completely.

Next to educational information, you’ll find a lot of recipes in my blog and reflections in my diary too. I hope the information and blog inspire you to explore new levels of health, better quality of life, some life extension, less stress, stronger mental abilities, fewer injuries or pain, increased productivity and improved performance, regardless of any genetic predisposition.

My knowledge is maintained at a high level through frequent retraining, courses, schooling, as well as through attending seminars and conferences. Furthermore, I am a member of working groups for peer consultation.

If you would like further information about my background, click here.

Feel free to leave a comment or follow me on social media!

....