....Disclaimer

....

De informatie op de website is enkel verstrekt ter informatie en is niet bedoeld ter vervanging van het advies van uw arts of andere zorgverlener. U mag de beschikbare informatie niet gebruiken op of via de website orthohabits.com voor het diagnosticeren of behandelen van een gezondheidsprobleem of ziekte. Informatie en verklaringen met betrekking tot voedingssupplementen zijn niet geëvalueerd door het Europees Medisch Agentschap (of door de Food and Drug Administration), tenzij uitdrukkelijk vermeld.

..

Disclaimer

The information contained in the website is provided for informational purposes only and is not meant to substitute for the advice provided by your doctor or other healthcare professional. You should not use the information available on or through the orthohabits.com website for diagnosing or treating a health problem or disease. Information and statements regarding dietary supplements have not been evaluated by the European Medicines Agency (or the Food and Drug Administration) unless specifically stated.

....