....

Extra biografie

Ik heb een educatieve achtergrond in de psychologie, Neuro Linguïstisch Programmeren, en biochemie. Na mijn initiële studies ben ik als consultant (adviseur) gedurende 16 jaar werkzaam geweest in de internationale diagnostische, farmaceutische, biotechnologische, en academische industrie. Tijdens deze jaren heb ik uitgebreide ervaring opgedaan in zowel medische diagnostische (en therapeutische) apparatuur en testen, maar ook in geneesmiddelen, start-ups en spin-offs voor diagnostische oplossingen, en gepersonaliseerde geneeskunde. U kunt een aantal persoonlijk geschreven artikelen aangaande dit laatste onderwerp terugvinden op ResearchGate.net of via The Journal of Personalized Medicine.

Een persoonlijke en duurzame benadering van de gezondheidszorg, het vermijden van het onnodig slikken van medicijnen, en het zoeken naar de oorzaak van ziekte (in plaats van alleen de symptomen te behandelen), met behulp van cutting edge wetenschap en principes van natuurlijke en holistische gezondheid, is iets waar ik gepassioneerd over ben. Ortho Habits vindt dat de gezondheidszorg voeding, welzijn en preventie op de voorgrond dient te plaatsen, en tegelijkertijd de zorg slim en data-gedreven hoort te maken om in de  behoeften van vandaag te voldoen. Dit is de reden waarom ik verdere opleidingen als gecertificeerd therapeut in nutrigenomics, metabolomics, microbiomics, brein gezondheid, medische gezondheid en welzijn ben gaan volgen. Ik gebruik, waar mogelijk, dieet, lichaamsbeweging, stressbeheer, voeding, kruidengeneesmiddelen en natuurlijke remedies om chronische ziekten tegen te gaan en te herroepen, en waar nodig, in overleg met uw arts, het gebruik van farmaceutische medicatie te minderen. Onze aanpak kan worden beschreven als niet traditioneel of alternatief. Wij geloven dat geneeskunde één en geheel is.

Het is grappig dat de meeste mensen niet echt stilstaan bij hun gezondheid totdat ze zich ziek gaan voelen en naar een dokter gaan. De realiteit is dat gezondheid bepaald wordt door hoe men iedere dag leeft. Dat betekent dat elke keuze die men maakt, ongeacht hoe klein deze ook moge zijn, van wat u eet, aan wie u tijd besteedt, tot aan hoe uw stress hanteert, een hernieuwde kans is een om zich goed te voelen.

Mijn werk als therapeut gaat verder dan het bestrijden van symptomen op korte termijn. Ik ben hier om u te helpen bewust te worden van de oneindige mogelijkheden waarop u zelf de touwtjes in handen heeft als het gaat om uw gezondheid en welzijn.

De mogelijkheid hebben om het beste te halen uit zowel het oosten als het westen, met gebruik van de nieuwste technologiën, maakt dat men de grootste kans op slagen heeft als het gaat over het verbeteren van de gezondeheid. Westerse geneeskunde biedt krachtige levensreddende behandelingen en geavanceerde diagnoses die iedere dag mensenlevens redden of vooruit helpen in acute situaties, iets wat een aantal jaren terug soms zelf ondenkbaar was. Oosterse geneeskunde biedt meer een zienswijze voor een controle over chronische ziekte met behulp van dieet, voeding, kruidengeneesmiddelen en levensstijlverandering die gericht is op de gehele persoon en dit is een recept voor duurzaam welzijn. Samen zijn ze ontstopbaar.

..

Extra biography information

I have an educational background in psychology, Neuro Linguistic Programming, and biochemistry. After my initial studies, I worked as a consultant for over 16 years in the international diagnostic, pharmaceutical, biotechnology, and academic industry. During these years, I gained extensive expertise in both medical diagnostic (and therapeutic) equipment and tests, but also in pharmaceuticals, start-ups and spin-offs for diagnostic solutions, and personalised medicine. You can find some personally written articles on the latter topic on ResearchGate.net or through the Journal of Personalized Medicine.

Having a personalised and sustainable approach to healthcare, avoiding unnecessary medical drugs, and focussing on getting to the root cause of disease (rather than just treating the symptoms), using cutting edge science and principles of natural and holistic health is something I am ambitious about.  Ortho Habits believes that medicine should put nutrition, wellness and prevention on the forefront of healthcare, while simultaneously making care smart and data-driven to meet our needs in today's world. I therefore became a certified therapist trained in nutrigenomics, metabolimics, microbiomics, brain health, medical care and wellness. I use diet, exercise, lifestyle, stress management, nutrition, herbal medicines, and natural remedies wherever possible to reverse chronic disease and where appropriate, in consultation with your physician, reduce reliance on pharmaceutical drugs. Our approach can be described as neither traditional nor alternative. We believe that medicine is one and whole. 

It is funny that most people do not really think about health until they get sick and they find themselves sitting in a doctor's office. The reality is your health is determined by how your live your life every day. Which means that every choice you make, no matter how small, from what you eat to who you spend time with to how your handle stress, is an opportunity to feel well.

My job as a therapist is to go beyond helping you manage your symptoms in the short run. I am also here to help you become aware of the infinite ways you are in the drivers seat, so that you can create your optimal health.

Being able to cherry pick from the best of east and west and the newest technology provides the best medicine. Western medicine offers powerful life saving treatments and sophisticated diagnostics that help people every day in ways that even a few years ago were unimaginable. Eastern medicine offers a paradigm for managing chronic disease using diet, nutrition, herbal medicines and lifestyle change that is focused on the whole person and is a recipe for lasting wellness. Together they are unstoppable for healing.

....