....

Laboratoriumtesten

Ortho Habits start steeds met een uitgebreide voeding- en gezondheidsanamnese en corrigeren slechte voedingsgewoonten en/of leefstijlgewoonten waar nodig. Indien vereist worden voedingsintoleranties opgespoord. Wat voor de ene persoon zeer gezond is, kan voor de andere ziekmakend zijn. Verder kan er ook een uitgebreid bloedonderzoek, faeces of genomische test worden gedaan. 

Naast de klassieke bloedtesten (rode en witte bloedcellen, nierfunctie, levertesten, cholesterol, ...) en faeces onderzoek  (voor uitgebreide darmflora onderzoeken) kunnen er in het kader van de preventie van kanker, hart- en bloedvataandoeningen, verouderingsprocessen, specifieke testen worden gedaan (oxidatieve stress, geoxideerd DNA, bepaling van mineralen in de cel zoals selenium, DHEA, melatonine, carnitine, coënzyme Q10, urinetest voor de bepaling van het risico voor borstkanker premenopausaal, enz.). 

..

Laboratory tests

Ortho Habits always starts with a comprehensive nutritional- and health anamnesis and correct bad eating habits and/or lifestyle choses where necessary. If required, food intolerances are detected. What’s deemed healthy for one person could be extremely damaging to the other. Laboratory tests may be requested for some extensive blood work, stool and or genomic testing. 

Besides the classical blood tests (red and white blood cells, kidney function, liver testing, cholesterol ...) and faeces tests (for extensive intestinal flora examinations) we also test more specifically (oxidative stress, oxidized DNA, determination of minerals in the cell such as selenium, DHEA, melatonin, carnitine, coenzyme Q10, urine test to determine of the risk of premenopausal breast cancer) in the context of the prevention of cancer, cardiovascular diseases and aging processes. 

....