....

Nutrigenomica

Eeuwen geleden wist men al dat voeding een geneeskrachtige werking kan hebben. Zo noemt Hippocrates van Kos (460-377 v Chr) meerdere malen de geneeskrachtige werking van voeding en hanteert Maimonides (1135-1204) de stelling dat: 'geen enkele ziekte die door dieet kan worden genezen, met andere middelen dient te worden behandeld'.

Het gebied van nutrigenomica vertegenwoordigt het snijvlak van de voedingswetenschap. Echter in de huidige conversaties rondom voeding behandeld men niet de kritische vertaling tussen het genotype, voedingsbiochemie, genexpressie, biomarker testen en een gepersonaliseerd advies over voeding, wat allemaal overgebracht dient te worden aan de cliënt. Genen zijn slechts een eerste stap in het onderzoek van de biochemie en fysiologie van een individu, maar hoe die genen tot expressie komen beïnvloedt de individuele vatbaarheid voor gezondheid of ziekte. In wezen verstrekken we dus een heel specifiek en gepersonaliseerd voedingsadvies. We verkennen veel van de gebieden van nutrigenomica en nutrigenetica die hun weg hebben gevonden naar commerciële nutrigenetische testen. Ortho Habits maakt kritisch gebruik van evidence-based literatuur om dit nutrigenomisch gesprek voor de cliënt te vertalen, zodat dit uiteindelijk op het bord van de cliënt kan komen.

..

Nutrigenomics

The healing effect of nutrition has been recognized for centuries. Hippocrates of Kos (460-377 BC) mentions the therapeutic effect of nutrition on multiple occasions and Maimonides (1135-1204) believes in the principle that "no disease that can be cured by diet, should be treated by any other means."

The field of nutrigenomics represents the cutting edge of nutritional science. Absent from the current conversation, however, is the critical translation between genotype, nutritional biochemistry, gene expression, biomarker tests, and personalised nutrition advice, all of which needs to be expressed to the client. Genes are only the first step in examining the biochemistry and physiology of an individual, but how those genes are expressed influences an individual’s susceptibility to health or disease. In essence, without translation, we are merely providing more nutrition advice. We explore many of the areas of nutrigenomics and nutrigenetics that have found their way into commercial nutrigenetic tests. Ortho Habits however uses evidence-based literature to critically examine what is needed to translate the nutrigenomics conversation for the client, so it may end up on the client's dinner plate. 


....