....

Hallo.

Welkom op mijn site en blog. Ortho Habits is een gepersonaliseerde progressieve levensstijl gezondheidspraktijk gericht op de analyse en aanpak van oorzaken.
Wij creëren het meest complete beeld van uw gezondheid en levensstijl, door het gebruik van uw verhaal, uw medische geschiedenis, en uw gegevens (inclusies omgeving, voeding, microbiële- en leefstijl factoren), uw huidig microtoom profiel en eventueel uw genomisch onderzoek. Met deze informatie kunnen we een voor u persoonlijk plan opstellen om optimaal welzijn te bereiken.
Gezondheidsverbetering/-genezing is een proces dat niet in een dag kan worden behaald. Wij nodigen u uit om de reis terug te maken om zich als uw optimale zelf te gaan voelen.
Ik documenteer mijn avonturen in nieuw wetenschappelijk onderzoek, geneeskunde, gezondheidszorg gadgets, filosofie en voeding/nutrigenomica.
Alvast een prettig verblijf op deze site!

..

Hi.

Welcome to my site and blog. Ortho Habits is a personalised progressive lifestyle medicine practice focused on root cause resolution.
We use your story, your medical history and your data (including environmental, dietary, microbial and lifestyle factors), we use your current microbiome outcome and sometimes your genomic profile in order to create the most complete picture of your health and lifestyle. With this information, we can provide a personalised plan for you to follow in achieving optimal wellness. 
Health improvement and restoration is a process that cannot be fixed overnight. We invite you to take the journey back to feeling like your optimal self. 
I document my adventures in new research, medicine, health gadgets, philosophy and nutrition/nutrigenomics.
Hope you have a nice stay!

....

....Hoe is uw slaap?..How is your sleep?....

....Hoe is uw slaap?..How is your sleep?....

....
Het belang van slaap.

We besteden ongeveer 1/3 van ons leven in bed. Of we al dan niet die tijd in bed spenderen om daadwerkelijk te slapen, is wat het hele verschil kan maken. Onze slaapkwaliteit kan alle gebieden van onze gezondheid beïnvloeden; onder andere ons gewicht, emoties en stemming, hormonale balans, geheugen en concentratie, onze huidkwaliteit, enzovoort. Er zijn zoveel verschillende factoren die doorwerken op de diepte van onze slaap, of we in het midden van de nacht wakker worden, of juist moeite hebben met in slaap vallen. Enkele van deze factoren zijn hormonale schommelingen, de voeding die we nuttigen, inname van cafeïne of alcohol, het bewegen, wifi-vervuiling, en stress. Het aanpakken van de onderliggende oorzaken van slaapstoornissen is de beste manier om uw slaap en uw algemene gezondheid te verbeteren.

..
The importance of sleep.

We spend about 1/3 of our lives in bed.  Whether or not that time in bed is spent sleeping is what can make all the difference.  The quality of our sleep can affect all realms of our health, like our weight, emotions and mood, hormonal balance, memory and concentration, and skin quality, to name a few.  There are so many factors that affect whether we are sleeping deeply, wake up in the middle of the night, or have trouble falling asleep.  A few of them are hormonal fluctuations, foods we eat, caffeine or alcohol intake, exercise patterns, wifi-pollution, and stress levels.  Addressing the underlying cause of sleep disturbance is the best way to improve your sleep and your overall health.
....

....De zon vitamine..Our sun vitamin....

....De zon vitamine..Our sun vitamin....

....Gezonde gewoontes..Healthy habits....

....Gezonde gewoontes..Healthy habits....

NL
EN