....

Hallo.

Welkom op mijn site en blog. Ortho Habits is een gepersonaliseerde progressieve levensstijl gezondheidspraktijk gericht op de analyse en aanpak van oorzaken.
Wij creëren het meest complete beeld van uw gezondheid en levensstijl, door het gebruik van uw verhaal, uw medische geschiedenis, en uw gegevens (inclusies omgeving, voeding, microbiële- en leefstijl factoren), uw huidig microtoom profiel en eventueel uw genomisch onderzoek. Met deze informatie kunnen we een voor u persoonlijk plan opstellen om optimaal welzijn te bereiken.
Gezondheidsverbetering/-genezing is een proces dat niet in een dag kan worden behaald. Wij nodigen u uit om de reis terug te maken om zich als uw optimale zelf te gaan voelen.
Ik documenteer mijn avonturen in nieuw wetenschappelijk onderzoek, geneeskunde, gezondheidszorg gadgets, filosofie en voeding/nutrigenomica.
Alvast een prettig verblijf op deze site!

..

Hi.

Welcome to my site and blog. Ortho Habits is a personalised progressive lifestyle medicine practice focused on root cause resolution.
We use your story, your medical history and your data (including environmental, dietary, microbial and lifestyle factors), we use your current microbiome outcome and sometimes your genomic profile in order to create the most complete picture of your health and lifestyle. With this information, we can provide a personalised plan for you to follow in achieving optimal wellness. 
Health improvement and restoration is a process that cannot be fixed overnight. We invite you to take the journey back to feeling like your optimal self. 
I document my adventures in new research, medicine, health gadgets, philosophy and nutrition/nutrigenomics.
Hope you have a nice stay!

....

....De zon vitamine..Our sun vitamin....

....De zon vitamine..Our sun vitamin....

....

Vitamine D deficientie.

De seizoenen zijn gewisseld en de herinnering aan het zomergevoel begint te vervagen, de verminderde hoeveelheid zonlicht heeft enorme gevolgen voor de gezondheid. De zon geeft tal van voordelen voor onze gezondheid, maar van bijzonder belang is Vitamine D.

De meerderheid van de westerse bevolking lijdt aan een chronisch laag vitamine D niveau. Onze belangrijkste bron van vitamine D is de zon (UVB straling). Als u onvoldoende wordt blootgesteld aan de zon, van minstens 15 minuten per dag op de gehele huid, zonder het gebruik van dagelijkse zonnebrandcrème, dan is de kans reëel dat u deze extreem belangrijke vitamine misloopt. Vitamine D werkt meer als een steroïdhormoon dan een vitamine, naast de scala aan verantwoordelijkheden, controleert het de expressie van meer dan duizend verschillende genen in het lichaam. Dit houdt in dat vitamine D meer dan duizend fysiologische aspecten binnen het menselijk lichaam beheert.

Dit heeft gevolgen of bepaalde genen al dan niet tot uitdrukking worden gebracht. Dit verklaart waarom tekortkomingen in vitamine D zijn geassocieerd met een verhoogd risico op bepaalde vormen van kanker, zoals die van de borst, dikke darm, prostaat en pancreas. Verder kan een voldoende hoeveelheid vitamine D de Engelse ziekte (Rachitis) voorkomen, het kan tevens een sterker immuunsysteem ontwikkelen en het kan de gevoeligheid voor infecties verminderen. Vitamine D-deficiëntie is ook in verband gebracht met aandoeningen zoals multiple sclerose, ziekte van Parkinson en hartziekten. Recente studies hebben verder aangetoond dat vitamine D ook het verouderingsproces reguleert.
De meeste mensen zouden profiteren van tenminste 2.000 IE dagelijks aan vitamine D3, maar laat uw arts regelmatig uw bloedniveau voor vitamine D controleren, dan kan de dosis specifiek worden aangepast aan uw behoeften.
..

Vitamin D deficiency.

The seasons have turned and the memory to that summer feeling starts to fade, the reduced amount of sunlight has huge health implications. The sun gives us a host of health benefits but of particular importance is Vitamin D.

The majority of the Western population is suffering from chronic, low levels of Vitamin D.  Our main source of vitamin D is the sun (UVB radiation).  If you’re not getting full-body sun exposure for at least 15 minutes, without applying any sunblock, on a daily basis, then chances are that you’re missing out on this extremely important vitamin.  Vitamin D acts more like a steroid hormone than a vitamin, meaning that among its plethora of responsibilities, it controls the expression of over a thousand different genes in your body, What that translates to is vitamin D actually controls over a thousand different physiological processes inside of your body.

This has implications on whether certain genes are expressed or not. This explains why vitamin D deficiencies have been associated with increased risk of certain cancers like those of the breast, colon, prostate, and pancreas.  Apart from the avoidance of rickets, vitamin D has many other potential benefits ranging from stronger immune system development to reduced susceptibility to infections. Vitamin D deficiency has also been linked to conditions such as multiple sclerosis, Parkinsons disease and heart disease. Recent studies also uncovered vitamin D regulates the aging process.
Most people would benefit from taking at least 2,000 IU daily of vitamin D3, but ask your doctor to regularly check your blood level, so the dose can be tailored specifically to your needs.
....

....Een gebroken hart 💔..A broken heart 💔....

....Een gebroken hart 💔..A broken heart 💔....

....Hoe is uw slaap?..How is your sleep?....

....Hoe is uw slaap?..How is your sleep?....

NL
EN