....

Hallo.

Welkom op mijn site en blog. Ortho Habits is een gepersonaliseerde progressieve levensstijl gezondheidspraktijk gericht op de analyse en aanpak van oorzaken.
Wij creëren het meest complete beeld van uw gezondheid en levensstijl, door het gebruik van uw verhaal, uw medische geschiedenis, en uw gegevens (inclusies omgeving, voeding, microbiële- en leefstijl factoren), uw huidig microtoom profiel en eventueel uw genomisch onderzoek. Met deze informatie kunnen we een voor u persoonlijk plan opstellen om optimaal welzijn te bereiken.
Gezondheidsverbetering/-genezing is een proces dat niet in een dag kan worden behaald. Wij nodigen u uit om de reis terug te maken om zich als uw optimale zelf te gaan voelen.
Ik documenteer mijn avonturen in nieuw wetenschappelijk onderzoek, geneeskunde, gezondheidszorg gadgets, filosofie en voeding/nutrigenomica.
Alvast een prettig verblijf op deze site!

..

Hi.

Welcome to my site and blog. Ortho Habits is a personalised progressive lifestyle medicine practice focused on root cause resolution.
We use your story, your medical history and your data (including environmental, dietary, microbial and lifestyle factors), we use your current microbiome outcome and sometimes your genomic profile in order to create the most complete picture of your health and lifestyle. With this information, we can provide a personalised plan for you to follow in achieving optimal wellness. 
Health improvement and restoration is a process that cannot be fixed overnight. We invite you to take the journey back to feeling like your optimal self. 
I document my adventures in new research, medicine, health gadgets, philosophy and nutrition/nutrigenomics.
Hope you have a nice stay!

....

....Blijf liefhebben..Keep loving....

....Blijf liefhebben..Keep loving....

....
Liefde is nooit verkwist

Soms moeten we eraan herinnerd worden, liefde is nooit iets wat is verspild. 
Zelfs wanneer het anders liep dan wat jij wilde.
Zelfs wanneer ze niet langer van je houden.
Zelfs wanneer ze jou niet begrepen.
Zelfs wanneer ze zeiden dat jij het verkeerd had gedaan.
Integriteit.
Hand op het hart.
Jouw waarheid.
Jouw liefde.

Blijf liefhebben! ❌⭕

#foto repost. Foto door Naomi Julia Sataki / New Balloon Poetry door Amy Turn Sharp.

..
Love is never wasted

Sometimes we need to be reminded, love is never wasted.
Even if it went differently than you wanted.
Even if they stopped loving you back.
Even if they didn't understand you.
Even if they said you did it wrong.
Integrity.
Hand on heart.
Your truth.
Your love.

Keep loving! ❌⭕

#picture repost. Photo by Naomi Julia Sataki / New Balloon Poetry by Amy Turn Sharp.
....

....Dat wat we niet kunnen zien..That which we cannot see....

....Dat wat we niet kunnen zien..That which we cannot see....

….Jakkes microben ..Ugh microbes ….

….Jakkes microben ..Ugh microbes ….

NL
EN