....

Hallo.

Welkom op mijn site en blog. Ortho Habits is een gepersonaliseerde progressieve levensstijl gezondheidspraktijk gericht op de analyse en aanpak van oorzaken.
Wij creëren het meest complete beeld van uw gezondheid en levensstijl, door het gebruik van uw verhaal, uw medische geschiedenis, en uw gegevens (inclusies omgeving, voeding, microbiële- en leefstijl factoren), uw huidig microtoom profiel en eventueel uw genomisch onderzoek. Met deze informatie kunnen we een voor u persoonlijk plan opstellen om optimaal welzijn te bereiken.
Gezondheidsverbetering/-genezing is een proces dat niet in een dag kan worden behaald. Wij nodigen u uit om de reis terug te maken om zich als uw optimale zelf te gaan voelen.
Ik documenteer mijn avonturen in nieuw wetenschappelijk onderzoek, geneeskunde, gezondheidszorg gadgets, filosofie en voeding/nutrigenomica.
Alvast een prettig verblijf op deze site!

..

Hi.

Welcome to my site and blog. Ortho Habits is a personalised progressive lifestyle medicine practice focused on root cause resolution.
We use your story, your medical history and your data (including environmental, dietary, microbial and lifestyle factors), we use your current microbiome outcome and sometimes your genomic profile in order to create the most complete picture of your health and lifestyle. With this information, we can provide a personalised plan for you to follow in achieving optimal wellness. 
Health improvement and restoration is a process that cannot be fixed overnight. We invite you to take the journey back to feeling like your optimal self. 
I document my adventures in new research, medicine, health gadgets, philosophy and nutrition/nutrigenomics.
Hope you have a nice stay!

....

....Laten we het even hebben over dat bruine goedje..Let's talk poo....

....Laten we het even hebben over dat bruine goedje..Let's talk poo....

....

Hoe ziet uw ontlasting eruit?

Als uw dokter nogal preuts reageert als u wil praten over ontlasting, dan is dit een goed moment om van gezondheidsinstituut te veranderen. De ontlastingskwaliteit is van essentieel belang voor een arts/therapeut om u verder te helpen op weg naar een betere gezondheid. Hippocrates, de vader van de moderne geneeskunde, zei: "Alle ziekte begint in de darm." In de traditionele Chinese geneeskunde is vertering het centrum voor gezondheid van gedachte, lichaam en geest.

Een gezonde spijsvertering betekent dat u de voedingstoffen die u nodig heeft kunt assimileren en de toxines kunt elimineren. Om dit ingewikkelde systeem goed te laten functioneren is het van cruciaal belang dat u goede voeding nuttigt, uw lichaam beweegt, uw stress effectief behandelt, en eventuele infecties of onevenwichtigheden in uw darmecologie aanpakt. 

Bij Ortho Habits zijn wij van mening dat de gezondheid van uw ontlasting en darm een topprioriteit is. We behandelen mensen met maagdarmkanaal problematiek en zijn dus verre van preuts als het gaat om dat bruine goedje.

..

What is your stool like?

If your doctor is squeamish about talking about stool, then that’s probably a good sign that you need to seek the help of someone else.  Knowing about your stool quality is essential for your doctor/therapist to help get you healthier.  Hippocrates, the father of modern medicine, said “All disease begins in the gut.”  In Traditional Chinese Medicine, digestion is the center of health for the mind, body, and spirit. 

Having healthy digestion means you’re able to assimilate the nutrients that you need and eliminate the toxins that you don’t.  In order for this intricate system to function properly, it is imperative that you feed yourself proper food, move your body, handle your stress effectively, and remove any possible infections or imbalance in your gut ecology. 

At Ortho Habits, we believe that stool and gut health are a top priority. We treat people for gut-related issues, so we are far from squeamish when it comes to talking about it.

....

....Gezonde gewoontes..Healthy habits....

....Gezonde gewoontes..Healthy habits....

....Ont-stress..De-stress....

....Ont-stress..De-stress....

NL
EN