....

Hallo.

Welkom op mijn site en blog. Ortho Habits is een gepersonaliseerde progressieve levensstijl gezondheidspraktijk gericht op de analyse en aanpak van oorzaken.
Wij creëren het meest complete beeld van uw gezondheid en levensstijl, door het gebruik van uw verhaal, uw medische geschiedenis, en uw gegevens (inclusies omgeving, voeding, microbiële- en leefstijl factoren), uw huidig microtoom profiel en eventueel uw genomisch onderzoek. Met deze informatie kunnen we een voor u persoonlijk plan opstellen om optimaal welzijn te bereiken.
Gezondheidsverbetering/-genezing is een proces dat niet in een dag kan worden behaald. Wij nodigen u uit om de reis terug te maken om zich als uw optimale zelf te gaan voelen.
Ik documenteer mijn avonturen in nieuw wetenschappelijk onderzoek, geneeskunde, gezondheidszorg gadgets, filosofie en voeding/nutrigenomica.
Alvast een prettig verblijf op deze site!

..

Hi.

Welcome to my site and blog. Ortho Habits is a personalised progressive lifestyle medicine practice focused on root cause resolution.
We use your story, your medical history and your data (including environmental, dietary, microbial and lifestyle factors), we use your current microbiome outcome and sometimes your genomic profile in order to create the most complete picture of your health and lifestyle. With this information, we can provide a personalised plan for you to follow in achieving optimal wellness. 
Health improvement and restoration is a process that cannot be fixed overnight. We invite you to take the journey back to feeling like your optimal self. 
I document my adventures in new research, medicine, health gadgets, philosophy and nutrition/nutrigenomics.
Hope you have a nice stay!

....

....De apotheek van de natuur..Nature's pharmacy....

....De apotheek van de natuur..Nature's pharmacy....

....

De Natuur is de Beste Apotheek.

Onderschat de kracht van de natuur niet. Niet alleen zijn sommige van onze belangrijkste medicijnen, zoals aspirine, afkomstig uit planten, veel botanische geneesmiddelen, ook wel kruiden genoemd, bieden geneeskrachtige eigenschappen zonder extreme bijwerkingen van synthetische medicijnen.

Voedingsstoffen zoals vitamines en mineralen kunnen ook therapeutisch worden gebruikt om symptomen te verlichten en het immuunsysteem te ondersteunen. Het meest opwindende van alles is dat nieuw onderzoek heeft aangetoond dat de triljoenen bacteriën die in de darm leven kritisch zijn voor alles, van het opnemen van het voedsel tot het bestrijden van een infectie - en zelfs om uw stemming in te stellen.

Dus, ga naar buiten, speel in de aarde en waardeer de planten. Dit is net zo belangrijk voor uw gezondheid als al het overige.

..

Nature Is the Best Pharmacy.

Do not underestimate the power of nature. Not only do some of our most important medications, like aspirin, come from plants, many botanical medicines, also known as herbs, offer powerful healing properties without the extreme side effects of synthetic drugs.

Nutrients like vitamins and minerals can also be used therapeutically to help alleviate symptoms and support your immune system. And now, most excitingly of all, new research has shown that the trillions of bacteria that live in your gut are critical to everything from absorbing food to fighting off infection – and even to setting your mood.

So, I recommend you get outside, play in the dirt, and appreciate the plants. It may be just as important to your health as anything else you do.

....

....Ont-stress..De-stress....

....Ont-stress..De-stress....

....Even niets... ..Simply nothing... ....

....Even niets... ..Simply nothing... ....

NL
EN